EKO-GAMMA
Dokumentacje Środowiskowe Magdalena Guz

Potrzebujesz porady w kwestii środowiskowej? Dzwoń! 504-82-53-94

 • Dokumentacje środowiskowe

  więcej
 • Usługi doradcze i szkoleniowe

  więcej
 • Pomoc dla przedsiębiorców

  więcej
Rozwiń

Aktualności z roku 2013

wróć do archiwum

Sprawozdanie odpadowe

Sprawozdanie o odpadach powinni składać posiadacze odpadów.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.) posiadaczami odpadów są:

 • wytwórcy odpadów,
 • firmy zajmujące się zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
 • firmy odbierające odpady komunalne.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji z zastosowaniem następujących dokumentów:

 • karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
 • karty przekazania odpadu.

 

Termin złożenia sprawozdania o odpadach mija 15 marca bieżącego roku, za rok miniony.

Sprawozdanie należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Zaufali nam

Oni przekonali się o skuteczności naszych usług. Dołącz do nich!