EKO-GAMMA
Dokumentacje Środowiskowe Magdalena Guz

Potrzebujesz porady w kwestii środowiskowej? Dzwoń! 504-82-53-94

 • Dokumentacje środowiskowe

  więcej
 • Usługi doradcze i szkoleniowe

  więcej
 • Pomoc dla przedsiębiorców

  więcej
Rozwiń

Aktualności z roku 2013

wróć do archiwum

Nowe obowiązki dla instalacji IPPC

Projektowane zmiany dotyczą:

 • obowiązku sporządzenia raportu początkowego,
 • monitorowania jakości gleby, ziemi i wód podziemnych,
 • szkód w środowisku,
 • dopuszczalnych poziomów emisji,
 • konkluzji BAT dla poszczególnych branż.

Raport początkowy jest załącznikiem do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego. Jego celem jest zidentyfikowanie zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód podziemnych. Raport początkowy powinien zawierać:

 • informacje na temat działalności prowadzonej obecnie na terenie zakładu,
 • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne,
 • listę substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu,
 • aktualne informacje na temat zanieczyszczenia terenu zakładu substancjami powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu.


Źródło: Projekt (z 23.07.2013 r.) ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z projektem zmiany ustawy Prawo Ochrony Środowiska, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, do pozwolenia zintegrowanego będzie należało dołączyć raport początkowy. Obowiązek będzie dot. wszystkich wniosków o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego, a w przypadku wniosków o zmianę będzie dot. postępowań wszczętych po 1 stycznia 2014 r.

Zaufali nam

Oni przekonali się o skuteczności naszych usług. Dołącz do nich!