EKO-GAMMA
Dokumentacje Środowiskowe Magdalena Guz

Potrzebujesz porady w kwestii środowiskowej? Dzwoń! 504-82-53-94

  • Dokumentacje środowiskowe

    więcej
  • Usługi doradcze i szkoleniowe

    więcej
  • Pomoc dla przedsiębiorców

    więcej
Rozwiń

Opracowywanie dokumentacji środowiskowych

Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniach dokumentacji środowiskowych. Wspomagamy Inwestorów w procesie pozyskiwania dotacji unijnych poprzez przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi dyrektywami unijnymi.

Przygotujemy dla Państwa dokumentacje obejmujące zakres:

Ochrony środowiska
Karty informacyjne przedsięwzięć oraz Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
Wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
Zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
Operaty wodnoprawne,
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
Zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym handlu emisjami,
Przeglądy ekologiczne,
Programy ochrony powietrza, aktualizacja i sprawozdania z realizacji,
Inwentaryzacje dendrologiczne
Zarządzania energią
Opracowywanie planów zrównoważonego gospodarowania energią w gminie (SEAP),
Inwentaryzacja emisji bazowej (CO2) lub ekwiwalentu CO2

Zaufali nam

Oni przekonali się o skuteczności naszych usług. Dołącz do nich!