EKO-GAMMA
Dokumentacje Środowiskowe Magdalena Guz

Potrzebujesz porady w kwestii środowiskowej? Dzwoń! 504-82-53-94

  • Dokumentacje środowiskowe

    więcej
  • Usługi doradcze i szkoleniowe

    więcej
  • Pomoc dla przedsiębiorców

    więcej
Rozwiń

Pomoc przedsiębiorcom w realizacji obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska

Pomoc przedsiębiorcom w realizacji obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska obejmuje:

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
Sporządzanie raportów do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
Sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Przeprowadzanie audytów ekologicznych będących rozpoznaniem przedsiębiorstwa pod kątem spełniania przepisów ochrony środowiska. Podczas audytu określane zostają obowiązki przedsiębiorstwa z zakresu ochrony środowiska, jak również określone zostają niezgodności w stostunku do obowiązujących przepisów.

Zaufali nam

Oni przekonali się o skuteczności naszych usług. Dołącz do nich!